KLIENTŲ APKLAUSA

Jūs esate

Kam teikiamos paslaugos

Įvertinkite teikiamas Centro paslaugas ir jo aplinką

Centro patalpos

Centro inventorius

Centro personalas

Treniruočių laikas

Treniruočių trukmė

Centro pasiekiamumas (viešasis transportas, privažiavimas, parkavimas ir pan.)

Informacijos sklaida apie centro veiklą ir paslaugas (tinklaraštis, „Facebook“ paskyra ir pan.)

Organizuojamos varžybos

Treniruočių vedimo kokybė

Trenerių kompetencija

Iškilusių problemų sprendimas

Ar ketinate toliau naudotis sporto centro teikiamomis paslaugomis?

Kokias matote kylančias sporto centre problemas, gerinimo sritis? (įrašyti)

Problemos

Gerinimo sritys