Planuojami susititikimai įstaigoje


Suplanuotų susitikimų su kitų įstaigų atstovais šiuo metu nėra.