Asmens duomenų apsauga


ŠIAULIŲ SPORTO CENTRO „DUBYSA” DARBUOTOJŲ, UGDYTINIŲ IR JU TEISETŲ ATSTOVŲ ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO POLITIKA

DUOMENŲ APSAUGOS PAREIGŪNAS AUDRONE KUEVA-KASPI,

tel. 8 657 697 52,

El. paštas: audrone.kueva-kaspi@dubysa.com