Korupcijos prevencija


Džiaugiamės kiekvienu mūsų klientu, siekiame, kad lankytojai maloniai leistų laiką, stiprindami savo sveikatą ir turiningai leisdami savo laisvalaikį.

Jeigu mūsų įstaigoje pastebėjote galimą korupciją, manote, kad darbuotojai piktnaudžiauja tarnybine padėtimi, viršija savo įgaliojimus, informuokite nurodytą asmenį atsakingą už korupcijos prevenciją, nagrinėjantį šiuos panešimus.

Korupcija – bet koks asmenų, dirbančių Sporto centre „Dubysa“ elgesys, neatitinkantis jiems suteiktų įgaliojimų ar teisės aktuose numatytų elgesio standartų, ar tokio elgesio skatinimas, siekiant naudos sau ar kitiems asmenims ir taip pakenkiant piliečių ir valstybės interesams.

Korupcinio pobūdžio teisės pažeidimas – administracinis nusižengimas, darbo pareigų pažeidimas ar tarnybinis nusižengimas, padaromas piktnaudžiaujant įgaliojimais ir tiesiogiai ar netiesiogiai siekiant naudos sau ar kitam asmeniui, taip pat korupcinio pobūdžio nusikalstama veika.

Korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos – kyšininkavimas, prekyba poveikiu, papirkimas, kitos nusikalstamos veikos, jeigu jos padarytos viešojo administravimo sektoriuje arba teikiant viešąsias paslaugas siekiant sau ar kitiems asmenims naudos: piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi arba įgaliojimų viršijimas, piktnaudžiavimas oficialiais įgaliojimais, dokumentų ar matavimo priemonių suklastojimas, sukčiavimas, turto pasisavinimas ar iššvaistymas, tarnybos paslapties atskleidimas, komercinės paslapties atskleidimas, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimas, kišimasis į valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens veiklą ar kitos nusikalstamos veikos, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti ar užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą.

Korupcijos prevencija – teisės aktuose apibrėžiama kaip korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas sudarant bei įgyvendinant atitinkamų priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims, siekiant atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo.

Praneškite apie korupcijos atvejus.

Asmuo atsakingas už korupcijos prevenciją – direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams Darius Palkevičius, tel. +370 657 69751, e. paštas korupcija@dubysa.com.

Pažadame, kad Jūsų pateikta informacija bus konfidenciali, o pateikti duomenys nekels jums nereikalingų rūpesčių.

Primename, kad už melagingą įskundimą ar pranešimą apie nebūtą nusikaltimą gali būti taikoma baudžiamoji ar kitokio pobūdžio atsakomybė.

Nuorodos į informacijos paskelbimo šaltinius:

Specialiųjų tyrimų tarnyba: Telefonas (8 706) 63 335, faksas (8 706) 63 307, el. p. dokumentai@stt.lt karštoji linija 8(5) 2663333.

Aktualios nuorodos:

2024-2026 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA

2024-2026 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRIEMONIŲ PLANAS

KORUPCIJOS PREVENCIJOS TVARKOS APRAŠAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS KORUPCIJOS PREVENCIJOS ĮSTATYMAS

2022 M. BIRŽELIO 28 D. NUTARIMAS NR. XIV-1178 „DĖL 2022-2033 METŲ NACIONALINĖS DARBOTVARKĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS KLAUSIMAIS PATVIRTINIMO“

ATMINTINĖ DARBUOTOJAMS PSICHOSOCIALINIŲ DARBO SĄLYGŲ GERINIMUI

METODINĖS REKOMENDACIJOS PSICHOLOGINIO SMURTO DARBO APLINKOJE PREVENCIJAI IR PSICHOSOCIALINIŲ DARBO SĄLYGŲ GERINIMUI

KAIP ATPAŽINTI PSICHOLOGINĮ SMURTĄ IR MOBINGĄ DARBE

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINĖS DARBO INSPEKCIJOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS SMURTO IR PRIEKABIAVIMO PREVENCIJOS POLITIKA

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2024 M. SAUSIO 24 D. ĮSAKYMAS NR. A-34 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2024–2025 METŲ VEIKSMŲ PLANO PATVIRTINIMO“


Video medžiaga