PATVIRTINTA

Šiaulių miesto savivaldybės

tarybos 2015 m. spalio 29 d. sprendimu

Nr. T-284

(Šiaulių miesto savivaldybės tarybos

2023 m. kovo 2 d. sprendimo Nr. T-56  

redakcija)

ŠIAULIŲ SPORTO CENTRO „DUBYSA“ TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.PavadinimasLaikotarpis / kiekisKaina eurais / antkainis procentais
1.Sporto salės (Gumbinės g. 18A) nuoma su savo treneriu ne treniruočių laiku:  
1.1.be apšvietimo  1 valanda16,00 / 6,00 (1 pastaba) / 14,40 (3 pastaba)
1.2.su apšvietimu1 valanda22,00 / 8,00  (1 pastaba) / 19,80 (3 pastaba)
2.Treniruoklių sporto salės nuoma sporto centro „Dubysa“ patalpose (vienam asmeniui)1 valanda3,00  / 2,00 (1 pastaba)
3.BMX (mažųjų dviračių) trasos nuoma ne treniruočių laiku:  
3.1.1 asmeniui (be starto paleidiklio)1 valanda5,00  / 2,00 (1 pastaba)
3.2.1 asmeniui (su starto paleidikliu)1 valanda7,00 / 2,00 (1 pastaba)
4.Treniruoklių sporto salės nuoma BMX trasos patalpose1 valanda4,00 / 2,00 (1 pastaba)
5.Paplūdimio tinklinio aikštelės nuoma ne treniruočių laiku1 valanda10,00 / 2,00 (1 pastaba)
6.Trenerio paslauga iki 15 asmenų grupei1 valanda            18,60
7.Transporto priemonės nuoma su vairuotoju1 paslaugapaslaugos kaina skaičiuojama pagal formulę (2 pastaba)
7.1.Transporto priemonės nuoma be vairuotojo1 parapaslaugos kaina skaičiuojama pagal formulę (2 pastaba)
8.Prekių su sporto centro „Dubysa“ simbolika pardavimas1 prekėprekių savikaina (su PVM) + 30 proc.     saPVM) – 30 proc. PVM) – 30 proc.
9.Plastikinė įėjimo kortelė1 vienetas        2,50  
10.Vaikų sporto stovykla (vienam asmeniui)1 diena20,00 (1 pastaba)
11.Tiro patalpų nuoma su savo ginklu prižiūrint  atsakingam asmeniui ne treniruočių metu1 valanda25,00 / 6,00 (1 pastaba)

*

Pastabos:

1. Šiaulių miesto švietimo įstaigų moksleiviams, sporto įstaigų sportininkams, kultūros įstaigų vaikų  meno kolektyvams;

sporto šakų aukšto sportinio meistriškumo klubo sportininkams, dalyvaujantiems šalies aukščiausiojo lygio varžybose;

įstaigoje kultivuojamų sporto šakų veteranams, dalyvaujantiems šalies varžybose;

akredituotas neformaliojo vaikų švietimo programas (iš dalies finansuojamas valstybės arba ES biudžeto lėšomis) vykdantiems teikėjams su savo treneriu ne treniruočių laiku (iki 20 asmenų).

Išvardytais atvejais sudaromas raštiškas susitarimas tarp įstaigų (paslaugos tiekėjo ir gavėjo).

Jei skiriamas stovyklos programos finansavimas iš savivaldybės ir (ar) valstybės biudžeto, įkainis mažinamas finansuotąja dalimi.

2. Transporto priemonės nuomos įkainis nustatomas kiekvienais metais sausio mėnesį įstaigos direktoriaus įsakymu. Automobilio nuomos kaina skaičiuojama pagal formulę:

N = (DS + S + V + D) / M * H + Ks + Dp, kur:

Ks = km* Kn/100;

S = T* Nr/100;

N – nuomos įkainis;

DS – einamųjų metų sausio mėnesį nustatyto vairuotojo darbo užmokesčio su kintamąja dalimi metinė suma su mokesčiais neįskaičiuojant priemokų ar premijų;

S – transporto priemonės nusidėvėjimo metinė suma;

T – transporto priemonės vertė Eur;

Nr – transporto priemonės nusidėvėjimo norma, proc. pagal 2010 m. balandžio 29 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimą Nr. T-139 „Dėl ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvų patvirtinimo“;

V – transporto priemonės valymo metinės sąnaudos (pagal einamųjų metų sausio mėnesį galiojančią sutartį);

D – transporto priemonės draudimo metinės sąnaudos (pagal einamųjų metų sausio mėnesį galiojančią sutartį);

M – vidutinis darbo valandų skaičius per metus, kai yra 5 darbo dienų savaitė (2010);

H – nuomos laikas;

Ks – kuro sąnaudos;

Kn – automobilio kuro norma, patvirtinta Šiaulių  centro „Dubysa “ direktoriaus įsakymu (litrai 100 km);

km – nuvažiuota kilometrų;

Dp – dienpinigiai.

3. Nuolaida taikoma Šiaulių miesto savivaldybėje gyvenamąją vietą deklaravusiam asmeniui, kuris, naudodamasis mobiliąja programėle „Šiauliai“, pateikia virtualiąją šiauliečio kortelę,  darbo dienomis nuo 9 val. 30 min. iki 13 val. ir savaitgaliais su centro administracija suderintu laiku.

_________________

Priedo pakeitimai:

Nr. T-44, 2016-02-25, paskelbta TAR 2016-02-26, i. k. 2016-03824

Nr. T-391, 2018-11-08, paskelbta TAR 2018-11-12, i. k. 2018-18253

Nr. T-56, 2023-03-02, paskelbta TAR 2023-03-02, i. k. 2023-03863